การอัพเกรดโรงแรม ห้องพัก ด้วยเทคโนโลยี Key Card

ทุกธุรกิจจะเป็นที่จะต้องมีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงอย่างโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กไปจนถึงโรงแรมขนาดใหญ่ ต่างก็จะทำธุรกิจแบบนิ่งเฉยไม่ได้ และการแข่งขันในยุคนี้ก็เป็นยุคที่จะเอาชนะกันด้วยเทคโนโลยีเป็นสำคัญ

ทุกวินาทีมีความหมายกับเทคโนโลยีในโรงพยาบาล

ปัญหาหนึ่งที่ทุกคนย่อมพบเจอเหมือน ๆ กันเวลาที่เดินทางไปใช้บริการรับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลก็คือการรอคอยต่อคิวที่นานเป็นวัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะขั้นตอนการให้บริการที่มากมาย จำนวนผู้เข้ารับบริการที่มาก และที่สำคัญค่อระบบการจัดคิวที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ

ค่าไฟฟ้าที่ธุรกิจโรงแรมต้องแบกรับจะลดได้อย่างไร

ค่าไฟฟ้าจัดว่าเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของธุรกิจที่มีจำนวนมากเป็นอันดับต้น ๆ โดยเมื่อคิดเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกับรายการใช้จ่ายอื่น โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม และหากมีความต้องการจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ จะมีวิธีอะไรบ้างที่ได้ผลจริงและเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

ถึงเวลาคอมพิวเตอร์ต้องเข้ามาช่วยโรงแรมเล็ก ๆ แล้ว

สำหรับโรงแรมที่มีขนาดเล็ก การลงทุนในการเลือกเอาระบบ การทำงานด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้เหมือนจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลตัว แต่ถ้ามองกันจริง ๆ แล้ว ตอนนี้ในการให้บริการที่ติดขัดและมีปัญหาในโรงแรมที่แก้ไม่ตก ทุกอย่างสามารถจัดการได้ด้วยการเลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์

โรงแรมขนาดเล็กต้องมีระบบไหม?

ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นเฉพาะโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ที่มีการนำเอาระบบที่เข้ามาช่วยในการทำงานและให้บริการลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Key Card หรือระบบในการบันทึกการใช้ห้องพัก แล้วโรงแรมขนาดเล็กจำเป็นที่จะต้องมีด้วยหรือไม่

...
...

บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด​

69/121 หมู่ 1 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

แฟกซ์ : 029617520

E-mail : amphan111@gmail.com

             amphan2@gmail.com

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค : 081-3346303

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา  : 086-3222914

ติดตามเรา

Copyright © 2019 www.amphan.com All Rights Reserved.​

ติดตามเรา

Copyright © 2019 www.amphan.com

All Rights Reserved.​

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด