ประวัติของบริษัท อำพัน เทคโนโลยี จำกัด

ABOUT US

บริษัท อำพัน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ก่อตั้งคือ คุณสมพร โพธิ์อยู่ และครอบครัว 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2538 บริษัทตั้งอยู่ที่ 69/121 หมู่ 1 ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  สินค้าและบริการของทางบริษัทเป็นเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จด้วยฝีมือคนไทยมากกว่า 1,400 โครงการ และมากกว่า 150,000  ห้องพัก ธุรกิจชั้นนำห้องพักทั่วทั้งประเทศ รวมถึงโครงการในระดับประเทศ ความสำเร็จของสินค้าทางด้านการประหยัดไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจในแนวทางเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมา ตั้งแต่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา ยกตัวอย่างรายละเอียดสินค้า  เช่น ระบบงานโรงแรม CCS IIII โปรแกรมสามารถเช็คยอดรายรับรายจ่ายของห้องพัก  และสามารถตัดไฟฟ้าในห้องพักได้ช่วยประหยัดไฟฟ้าให้กับโรงแรมอีกทางหนึ่ง ,ป้ายไฟแบบ Full Color  สามารถผลิตขนาดได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เทคโนโลยีเทียบเท่าโทรทัศน์แต่มีความสว่างมากกว่า เหมาะกับงานประชาสัมพันธ์

AMPHAN TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

Amphan Teachnology

คุณสมพร โพธิ์์อยู่

ผู้ก่อตั้ง บริษัท อำพัน เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • สนามแบดมินตันอำพันและสโมสรยิมนาสติก

 • พิพิธภัณฑ์ของเล่น Tooney Toy Museum
 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
 • นักออกแบบและรับประดิษฐ์สินค้าเฉพาะทาง

เจ้าของกิจการและงานที่ทำ

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ(สปท.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ปี 58

 • รางวัลบุคคลแห่งปีศรีอาชีวะ ปี 2549
 • รางวัลนักประดิษฐ์ หลายรางวัล

รายการสินค้าของทางบริษัทมีดังนี้

งานประเภทป้ายไฟ และไฟกระพริบ

 • สกอร์บอร์ด,ป้ายดิจิตอล

 • ป้ายไฟแบบ Full Color

 • ป้ายไฟวิ่งอเนกประสงค์,ป้ายไฟ LED 

 • ไฟกระพริบโซลาเซลล์,โคมไฟสวนโซล่าเซลล์

ระบบงานโรงแรม

 • ระบบเช็คอิน และเช็คเอาท์ CCS II

 • ระบบเช็คอิน และเช็คเอาท์ CCS IIII (Computer)

 • ระบบควบคุมแอร์

 • เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม

 • ระบบเปิดปิดประตูห้องพักด้วยการ์ด

 • ระบบคีย์การ์ดประหยัดไฟฟ้าในห้องพัก

 • ระบบควบคุมหัวเตียง,ระบบควบคุมทีวีโมเต็ล

ระบบเรียกพยาบาล 

 • ระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉิน

 • สวิทช์ดึงเรียกพยาบาลฉุกเฉิน

งานผลิตตามสั่ง

 • รถไฟรางเดี่ยว

 • ระบบคิวดิจิตอล

 • รีโมทคอนโทรลควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

Amphan Teachnology

บริษัท อำพัน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ก่อตั้งคือ

คุณสมพร โพธิ์อยู่ และครอบครัว ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2538 บริษัทตั้งอยู่ที่ 69/121 หมู่ 1

ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  สินค้าและบริการของทางบริษัทเป็นเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จด้วยฝีมือคนไทยมากกว่า 1,400 โครงการ และมากกว่า 150,000  ห้องพัก ธุรกิจชั้นนำห้องพักทั่วทั้งประเทศ รวมถึงโครงการในระดับประเทศ ความสำเร็จของสินค้าทางด้านการประหยัดไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจในแนวทางเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมา ตั้งแต่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา ยกตัวอย่างรายละเอียดสินค้า  เช่น ระบบงานโรงแรม CCS IIII โปรแกรมสามารถเช็คยอดรายรับรายจ่ายของห้องพัก  และสามารถตัดไฟฟ้าในห้องพักได้ช่วยประหยัดไฟฟ้าให้กับโรงแรมอีกทางหนึ่ง ,ป้ายไฟแบบ Full Color  สามารถผลิตขนาดได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เทคโนโลยีเทียบเท่าโทรทัศน์แต่มีความสว่างมากกว่า เหมาะกับงานประชาสัมพันธ์