ระบบเรียกพยาบาล

STAFF CALL SYSTEM

ระบบเรียกพยาบาล เป็นระบบเรียกฉุกเฉิน  เรียกจากเตียงคนใข้ หรือห้องน้ำไปที่เคาท์เตอร์

พยาบาลมี  3 ระบบคือ

staff call system

ระบบเรียกพยาบาล

ชุดมาสเตอร์เรียกพยาบาล แบบไฟกระพริบ

ชุดควบคุมสัญญาณห้องพัก

เป็นระบบเรียกพยาบาลแบบสัญญาณกระพริบพร้อมเสียงระบบเตือนโดยสามารถแสดงจุดเตือนได้เป็นระบบดิจิตอล-มีไฟแสดงสถานะห้องผู้ปวยทุกห้องเห็นชัดเจนพร้อมกระพริบเตือน-มีสวิทซ์ปิดเสียงเมื่อพยาบาลทราบสถานะการเรียกจากคนใช้-มีสวิทซ์ตอบรับการเรียกว่ารับทราบแล้วโดยสัญญาณจะส่งไปแสดงที่ห้องผู้ป่วยด้วยเพื่อป้องกันการกดซ้ำ-มีระบบการตรวจสอบตนเองเพื่อความมั่นใจในการทำงานทุกวัน-เมื่อคนใข้กดเรียกจากห้องน้ำหรือหัวเตียงจะมีเสียงปีปพร้อมสัญญาณหลอดไฟจะกระพริบเป็นจังหวะ-สัญญาณกระพริบแยกออกได้ระหว่างคนใช้เรียกและ STAFF เรียก

 

1. ระบบเรียกพยาบาลรุ่นที่เรียกแล้วเสียงดัง ปิ๊บ พร้อมไฟกระพริบแสดงตำแหน่งที่เรียกมา

(Call Alarm) เหมาะกับห้องเตียงรวม ราคาประหยัด นิยมใช้กันมาก เป็นระบบเรียกพยาบาล

พื้นฐาน

2. ระบบเรียกพยาบาลที่เรียกแล้ว สามารถพูดคุยโต้ตอบได้แบบ สองทาง(Intercom) เหมาะสำหรับห้องพิเศษ สะดวกในการสื่อสารได้ทันที   เป็นระบบเรียกพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่

ช่วยเหลือตนเองได้ โต้ตอบได้

3. ระบบเรียกแบบไร้สาย ขนาดจำนวนจุดไม่มากนัก ใช้ตามบ้านหรือสำนักงาน หรือห้องแพทย์

แผงสวิทช์หัวเตียงเรียกพยาบาล

สวิทช์ดึงเรียกพยาบาลในห้องน้ำสวิทช์ซึ่งใช้ในห้องน้ำภายในห้องพักซึ่งออกแบบมาให้มีสายฉุกเฉินโดยการใช้ดึงเหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำโรงพยาบาลหรือห้องพักคนชราสวิทช์นี้จะต้องใช้ร่วมกับ MASTER DISPLA

 

สวิทช์ดึงเรียกพยาบาลในห้องน้ำ

แผงสวิทซ์หัวเตียงเรียกพยาบาลแผงสวิทซ์สำหรับเตียงคนไข้เพื่อใช้เรียกพยาบาลกรณีฉุกเฉินมีสวิทซ์กดปุ่มเรียกและสวิทซ์ยกเลิกเมื่อกดสวิทซ์เรียกหลอดไฟสีแดงจะกระพริบพร้อมส่งสัญญาณไปเรียกที่ห้องเวรพยาบาลตามหมายเลขห้องถ้าพยาบาลได้ยินจะตอบรับไฟสีเขียวก็จะแจ้งให้คนใช้รับรู้เหมาะสำหรับโรงพยาบาลคลีนิคหน้ากากมีขนาดเท่าหน้ากากสวิทซ์ 2x4 นิ้วทั่วไป

 

ไฟฉุกเฉินหน้าห้องคนไข้ไฟฉุกเฉินสำหรับติดตั้งหน้าห้องพักคนใข้เพื่อความปลอดภัยในการแจ้งข่าวสารให้พยาบาลเวรได้รับรู้ว่ามีคนใช้เรียกมาจากห้องใหนเป็นระบบพยาบาลใช้แก้ไขกรณีพยาบาลไม่อยู่ที่เคาท์เตอร์แต่กำลังเดินไปหาคนใข้ถ้าคนใข้กดปุ่มฉุกเฉินมาพยาบาลจะทราบทันทีหลอดไฟเป็นหลอดอายุยาวนานกว่า 50000 ชั่วโมงด้วยหลอดแบบ LED สองสีคือสีแดงและสีเขียวสีแดงกระพริบหมายถึงคนใช้เรียกถ้าสีเขียวกระพริบหมายถึงพยาบาลเวรทราบแล้วหลอดไฟนี้ต้องใช้ร่วมกับระบบเรียกพยาบาลของ amptech โดยอำพันเทคโนโลยีเหมาะสำหรับโรงพยาบาล HA ที่ต้องการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการอุปกรณ์บางตัวสามารถต่อทดแทนยี่ห้ออื่นๆเพื่อทำงานร่วมกันได้เช่น aiphone commax

ไฟฉุกเฉินหน้าห้องคนไข้

ระบบเรียกแบบไร้สายเหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาลบ้านพักอาศัยห้องผู้สูงอายุสำนักงานทั่วไปเป็นระบบเรียกแบบมีไฟเตือนและเสียง beep ตั้งต่อเนื่องจนกว่าจะกด CANCLE ในแต่ละชุดประกอบไปด้วยรีโมทสวิทซ์ฉุกเฉิน (สั่งเพิ่มหลายตัวได้) พร้อมกล่องรับสัญญาน (Master Reciever) ทำงานด้วยระบบคลื่นวิทยุรัศมีทำการ 30-50 เมตรในที่โล่ง

ระบบเรียกฉุกเฉินแบบไร้สาย

laster ReEleven
-โชว์ตัวเลขพร้อมเสียงเตือน
-รับสัญญาณจาก Call Bottoที่ได้สูงสุด 99 จุด
-Size 163 x 248 x23 mm 
Call Buttons
-ใช้ได้ไกล 30-50 เมตรในที่โล่ง
-Power Supply: 12v23a battery
-Battery life: อายุการใช้งาน 1 ปี
-ความดีในการใช้งาน: 433. 92 Mhz-Size 60 x 21 mm (รวมฐาน)

สอบถาม

02-9617516-9, 081-3346303,

086-3222914

02-9617516-9, 

081-3346303,

086-3222914

Emergency Line Alarm

เครื่องเรียกฉุกเฉินผ่านไลน์ (LINE)

วิดีโอสำหรับการใช้งาน