สกอร์บอร์ดดิจิตอล

ป้ายสกอร์บอร์ดอเนกประสงค์ บอกแต้มคะแนนกีฬาชนิดต่าง ๆ , บอกค่าสถิติต่าง ๆ

SCOREBOARD DIGITAL

- ป้ายสกอร์บอร์ดบอกแต้มกีฬาเป็นป้ายสำหรับบอกแต้มคะแนนกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นงานผลิตตามสั่งมีทั้งแบบภายนอกอาคาร เช่น ป้ายสกอร์บอร์ดฟุตบอลและแบบภายในอาคารเช่นป้ายสกอร์บอร์ตฟุตซอลป้ายสกอร์บอร์ดบาสเก็ตบอลสามารถเคลื่อนย้ายได้ (ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารสามารถเลือกป้ายแบบกันน้ำหรือไม่กันน้ำก็ได้)

-ป้ายสกอร์บอร์ดบอกสถิติต่าง ๆ เช่น ป้ายสถิติความปลอดภัยป้ายวัดอุณหภูมิสามารถสั่งผลิตตามแบบได้ระบบสามารถตัดแปลงต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ใต้

 

Scoreboard Digital

ป้ายสกอร์บอร์ดฟุตบอล

ป้ายสกอร์บอร์ด

เป็นป้ายสำหรับบอกแต้มคะแนนกีฬาชนิดต่างๆ ภายในอาคาร สามารถเคลื่อนย้ายได้

ป้ายสกอร์บอร์ด LED

เป็นป้าย LED ขนาดใหญ่ กันน้ำได้ ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับการบอกแต้มการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง ขนาด 300x600 cm

คุณสมบัติทั่วไป

- ขนาดตัวเลขสูง 4x6 นิ้ว พร้อมสัญญานกริ่งสั้นยาว

- ส่งข้อมูลผ่านระบบ Wirele55 คลื่นความถี่ 426 MHz-441MHz

- กระแสไฟ AC 90 V.-240 V. Hz 300 วัตต์

- ระยะการมองเห็น 100 m. 

- ระยะการใช้งานของคีย์บอร์ดป้อนคะแนน Wireless 10-100

- ใช้ได้กับกีฬาหลายประเภทเช่นฟุตบอล, บาสเก็ตบอล, เทนนิสแบตมินตัน, ยูโดอื่น ๆ โดยเลือกโปรแกรมได้ 8 โปรแกรม

-เมื่อไม่ได้ใช้แสดงคะแนนสามารถใช้เป็นนาฬิกาได้

-สามารถรองรับการใช้งานทั้งภายและภายนอกอาคารได้ (Non-waterproof: ไม่กันน้ำ)

สอบถาม

02-9617516-9, 081-3346303,

086-3222914

ป้ายสกอร์บอร์ด LED
ป้ายสกอร์บอร์ด LED
ป้ายสกอร์บอร์ด LED

02-9617516-9, 

081-3346303,

086-3222914