ประตูเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย - ช่วยคัดกรองผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

WALK-THROUGH TEMPERATURE CHECKER GATE

ระบบประตูตรวจจับอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ

  • ระบบวัดอุณหภูมิกล้องคู่ เป็นระบบที่มีความแม่นยำสูงและเหมาะนำไปใช้ในสถานที่สาธารณะที่มีจำนวนมาก Sensor จะทำการปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิของมนุษย์โดยอัตโนมัติ เพื่อการคัดกรองที่แม่นยำและรวดเร็ว รวมถึงยังซัพพอร์ตการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค 

  • ระบบบันทึกภาพบุคคลที่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด โปรแกรมใช้งานง่ายและรวมถึงจอภาพระบบสัมผัสแบบ Buit-in เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและใช้งาน infrared thermal imaging ความไวสูงใช้งานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

  • มีระบบ overheat-Alarm สำหรับแจ้งเตือนผู้ที่อุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด 

  • มีระบบบันทึกภาพรายละเอียดสูง สามารถเข้าดูข้อมูลของเป้าหมายได้ตลอดเวลา 

  • สามารถวัดและแจ้งเตือนได้แบบ Real-time

วิดีโอสำหรับการใช้งาน

ประตูเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ

สอบถาม

02-9617516-9, 081-3346303,

086-3222914

02-9617516-9, 

081-3346303,

086-3222914