Keyword ปรับใหม่ 12-12-2019

 

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม (880)

โปรแกรมโรงแรม (390)

คีย์การ์ดโรงแรม (210)

ระบบโรงแรม (210)

คีย์แท็กโรงแรม (30)***

 

โปรแกรมจัดการโรงแรม (40)

ระบบเรียกพยาบาล (90)

Key Card โรงแรม (50)

Key Tag โรงแรม (40)

เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม (210)

เครื่องซักผ้าโรงแรม (110)

กลอนประตูดิจิตอล (480)

Nurse On Call (140)

ระบบคีย์การ์ดโรงแรม (110)

ระบบคีย์การ์ดห้องพัก (40)

Cleaning Machine (70)
เครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย (10)
ตู้อบฆ่าเชื้อไวรัส (-)

ห้องฆ่าเชื้อ (30)

 Keyword เก่า 

 

 เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม (880)

 โปรแกรมโรงแรม (390)

 คีย์การ์ดโรงแรม (210)

 ระบบโรงแรม (210)

 คีย์แท็ก (140)

 

 โปรแกรมจองห้องพัก (110)

 ระบบเรียกพยาบาล (90)

 Key Card โรงแรม (50)

 Key Tag โรงแรม (40)

 เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม (210)

 เครื่องซักผ้าโรงแรม (110)

 Door Lock (1300)

 Nurse On Call (140)

 ระบบคีย์การ์ดโรงแรม (110)

 ระบบคีย์การ์ด (210)