ทุกวินาทีมีความหมายกับเทคโนโลยีในโรงพยาบาล

ทุกวินาทีมีความหมายกับเทคโนโลยีในโรงพยาบาล

ปัญหาหนึ่งที่ทุกคนย่อมพบเจอเหมือน ๆ กันเวลาที่เดินทางไปใช้บริการรับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลก็คือการรอคอยต่อคิวที่นานเป็นวัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะขั้นตอนการให้บริการที่มากมาย จำนวนผู้เข้ารับบริการที่มาก และที่สำคัญค่อระบบการจัดคิวที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ

 

 ลดขั้นตอนการเรียกคิวที่ยุ่งยาก: บัตรคิวเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการทุกคนจะต้องได้รับ ซึ่งขั้นตอนการเรียกคิว รับบัตร เป็นอะไรที่กินเวลาไม่น้อย เพื่อให้ทุกอย่างเร็วขึ้นโรงพยาบาลสามารถเลือกใช้ระบบคิวดิจิตอล (query system) คิวเคาน์เตอร์ที่จะบอกช่องให้บริการรับยา พบแพทย์ ชำระเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 ป้ายสกอร์บอร์ดผู้ช่วยประชาสัมพันธ์: หลายครั้งที่ผู้รับบริการโรงพยาบาลที่ไม่ค่อยได้มาบ่อย หรือเพิ่งมาเป็นครั้งแรกจะสับสนกับจุดให้บริการ ไม่รู้ว่าจะต้องไปเริ่มต้นที่ไหน จุดตรงไหนให้บริการอะไร การติตตั้งป้ายสกอร์บอร์ดอเนกประสงค์จะช่วยลดเวลาในการประชาสัมพันธ์ และสามารถสร้างความเข้าใจในการเข้ารับบริการได้เป็นอย่างดี

 

เพราะทุกวินาทีในการรับบริการมีความหมาย หากสามารถลดเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนได้ เวลาในการรอโดยรวมของผู้มารับบริการก็จะลดลง การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะง่ายและสะดวกขึ้นด้วย

บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด​

69/121 หมู่ 1 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

แฟกซ์ : 029617520

E-mail : amphan111@gmail.com

             amphan2@gmail.com

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค : 081-3346303

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา  : 086-3222914

ติดตามเรา

Copyright © 2019 www.amphan.com All Rights Reserved.​

ติดตามเรา

Copyright © 2019 www.amphan.com

All Rights Reserved.​

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด