ทุกวินาทีมีความหมายกับเทคโนโลยีในโรงพยาบาล

ทุกวินาทีมีความหมายกับเทคโนโลยีในโรงพยาบาล

ปัญหาหนึ่งที่ทุกคนย่อมพบเจอเหมือน ๆ กันเวลาที่เดินทางไปใช้บริการรับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลก็คือการรอคอยต่อคิวที่นานเป็นวัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะขั้นตอนการให้บริการที่มากมาย จำนวนผู้เข้ารับบริการที่มาก และที่สำคัญค่อระบบการจัดคิวที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ

 

 ลดขั้นตอนการเรียกคิวที่ยุ่งยาก: บัตรคิวเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการทุกคนจะต้องได้รับ ซึ่งขั้นตอนการเรียกคิว รับบัตร เป็นอะไรที่กินเวลาไม่น้อย เพื่อให้ทุกอย่างเร็วขึ้นโรงพยาบาลสามารถเลือกใช้ระบบคิวดิจิตอล (query system) คิวเคาน์เตอร์ที่จะบอกช่องให้บริการรับยา พบแพทย์ ชำระเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 ป้ายสกอร์บอร์ดผู้ช่วยประชาสัมพันธ์: หลายครั้งที่ผู้รับบริการโรงพยาบาลที่ไม่ค่อยได้มาบ่อย หรือเพิ่งมาเป็นครั้งแรกจะสับสนกับจุดให้บริการ ไม่รู้ว่าจะต้องไปเริ่มต้นที่ไหน จุดตรงไหนให้บริการอะไร การติตตั้งป้ายสกอร์บอร์ดอเนกประสงค์จะช่วยลดเวลาในการประชาสัมพันธ์ และสามารถสร้างความเข้าใจในการเข้ารับบริการได้เป็นอย่างดี

 

เพราะทุกวินาทีในการรับบริการมีความหมาย หากสามารถลดเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนได้ เวลาในการรอโดยรวมของผู้มารับบริการก็จะลดลง การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะง่ายและสะดวกขึ้นด้วย